PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông nỗ lực thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông khóa XV đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cây quýt đang được huyện Bạch Thông chỉ đạo thâm canh, cải tạo theo hướng hữu cơ
(Ảnh: Người dân xã Quang Thuận thu hoạch quýt)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, giai đoạn 2020 - 2025.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03- NQ/HU về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 04-NQ/HU về chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm, giai đoạn 2020 - 2025; trên cơ sở đó, UBND huyện cụ thể hóa bằng đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Qua nửa nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Diện tích trồng mới cây cam đạt 155,93 ha, bằng 31,18% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số diện tích cây cam trên địa bàn huyện đạt 403 ha. Thực hiện thâm canh, cải tạo cây quýt theo hướng hữu cơ được 460 ha, đạt 153,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Trồng mới cây hồi 207,8 ha, đạt 103,9% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác đào tạo nghề được huyện quan tâm
(Ảnh: Học nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông)

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Huyện duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức 2; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ vào lớp 1 và lớp 6 hằng năm đạt 100%. Hệ thống trường lớp các cấp học được xây dựng phù hợp với điều kiện của huyện theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại; cơ sở vật chất trang thiết bị được quan tâm đầu tư đảm bảo các điều kiện về dạy học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao...

Công tác đào tạo nghề được quan tâm tổ chức thức hiện. Huyện đã tổ chức được 6 lớp đào tạo nghề cho 192 lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 4 lớp nghề nông nghiệp và 2 lớp nghề phi nông nghiệp; kinh phí thực hiện trên 624 triệu đồng. Từ đầu nhiệm kỳ, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 3.194 lao động trên địa bàn.

Theo báo cáo đánh giá của Huyện ủy Bạch Thông, các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả nhất định; tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như chưa xây dựng được mô hình cam sành không hạt để nhân rộng và tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao; diện tích trồng mới cây cam còn ít, người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật; cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; số lượng người dân được tham gia các lớp đào tạo nghề chưa nhiều; nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp.

Trước những khó khăn trên, huyện Bạch Thông đã xác định các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, rà soát lại diện tích các vùng trồng mới cây ăn quả, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản hàng hóa tập trung đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa theo quy định, gắn với định hướng phát triển du lịch; triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững; ưu tiên các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tạo việc làm cho lao động tại các xã có tỷ lệ nghèo đa chiều cao; tập trung các giải pháp đào tạo nghề, hướng nghiệp từ sớm, phối hợp liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, trường nghề; nâng cao chất lượng lao động nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.../.

Hương Dịu