PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 phê duyệt bổ sung danh mục khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, phê duyệt bổ sung khu vực khai thác đất san lấp trong diện tích công trình đường Cọn Luông - Mù Trị, xã Xuân La, huyện Pác Nặm vào Danh mục các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tọa độ các điểm ranh giới, diện tích khu vực khai thác đất san lấp cụ thể như sau:

Vị trí điểm

Tọa độ VN 2000

Kinh tuyến trục 106030’ MC 30

 

Diện tích (ha)

 

X (m)

Y (m)

 

Đầu tuyến

2499067,549

417804,320

3,6228

Giữa tuyến

2500441,971

418979,182

 

Cuối tuyến

2500435,898

419940,867

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Bế Hiền