PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn trả lời cử tri Lý Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã CổLinh, huyện Pác Nặm
Giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn đã có Công văn số 461/CV-CCTHADS trả lời cử tri Lý Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Công văn trả lời kiến nghị: “Đề nghị cho biết việc thi hành án đối với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn được thực hiện như thế nào và bao giờ thì người dân xã Cổ Linh được thanh toán toàn bộ tiền thu mua nghệ.”./.

Thu Cúc (tổng hợp)