PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo năng lượng cho sự phát triển bền vững
Để đáp ứng với nhu cầu về điện hằng năm tăng lên của xã hội và tận dụng khả năng, điều kiện tự nhiên sẵn có, bảo vệ môi trường, nguồn năng lượng sạch, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đến việc phát triển năng lượng, qua đó đảm bảo cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ cao áp, trung áp, đến lưới điện hạ áp luôn được chú trọng đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 trạm biến áp 110 kV gồm Trạm biến áp 110 kV Bắc Kạn công suất 2x25 MVA, Trạm biến áp Chợ Đồn 1x25 MVA và 3 dự án thủy điện đang khai thác, vận hành. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã xây dựng trạm 220 kV Bắc Kạn đặt tại vị trí trạm cắt Bắc Kạn; nâng công suất trạm biến áp 110 kV Bắc Kạn từ (1x25 MVA + 1x16 MVA) lên 2x25 MVA.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã có 8 dự án thủy điện trong quy hoạch, trong đó có 3 dự án đang khai thác vận hành phát điện từ năm 2010 với tổng công suất 10,1 MW, sản lượng phát điện trung bình hằng năm đạt trên 40 triệu kWh, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện tiêu thụ của tỉnh Bắc Kạn; 2 dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 10,5 MW; 2 dự án đang chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư xây dựng với tổng công suất 10,6 MW. Các dự án thủy điện đang vận hành phát điện phát huy hiệu quả. Năm 2019, với tổng công suất của 3 dự án đang vận hành đã phát hòa lưới điện quốc gia với sản lượng là 40,52 triệu kWh, doanh thu đạt 47,5 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước tại địa phương khoảng 10,2 tỷ đồng.

Xây dựng Thủy điện Thác Giềng 1, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Phát triển năng lượng cũng được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, cùng với kêu gọi đầu tư, hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện hiện có; hoàn thành việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn để kêu gọi nhà đầu tư. Đồng thời triển khai dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện để nâng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp cải tạo các công trình cấp điện (hệ thống các trạm biến áp, hệ thống dây cao thế và hạ thế đã cũ nát....) đáp ứng đủ chất lượng, an toàn và kịp thời nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 là: Xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ để vận hành hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2030 là 10%/năm; tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo đến năm 2030 đạt khoảng 57,3 MW (sản lượng điện đạt khoảng 194,47 triệu kWh), trong đó thủy điện vừa và nhỏ dự kiến đạt khoảng 55,3 MW (sản lượng điện đạt khoảng 191,67 triệu kWh)…/.

Thu Cúc