PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư phát triển hạ tầng làm cơ sở để bứt phá đi lên
Bằng những bước đi đúng đắn và có tính chiến lược, Bắc Kạn đã và đang phát huy lợi thế để bứt phá đi lên. Tập trung các nguồn lực đầu tư nhằm sớm hoàn thiện các kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 24.000 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 10,7%/năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 11.580 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ; các công trình được đưa vào khai thác, sử dụng đều phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Dự kiến giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tăng cường huy động nguồn vốn ngoài nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Vốn đầu tư công tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng của tỉnh, thực hiện các dự án có tính kết nối vùng; tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng khó khăn. Theo đó, trong năm 2021, một loạt dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua như: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể; xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm; hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học...

Cụm Công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt bằng

Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng các dự án phát triển du lịch, dịch vụ đô thị xanh. Theo đó, các ngành kinh tế - xã hội trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị đang dần phát triển...

Cùng với đó, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp thiết sớm phát huy hiệu quả, bảo đảm từng dự án khởi công mới phải thật sự cần thiết, hiệu quả đầu tư. Cùng với đó là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư, dự toán, thiết kế... của các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, hạ tầng giao thông,... để có thể triển khai được ngay sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được thông qua./.

Thu Cúc