PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH SH Sơn Hà
Ngày 22/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Giấy phép số 1781/GP-UBND gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH SH Sơn Hà.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 963/GP-UBND ngày 9/6/2011 để Công ty TNHH SH Sơn Hà được tiếp tục khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Thôm Ỏ, xã Lam Sơn (nay là xã Sơn Thành), huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2027.

Diện tích khu vực khai thác là 1 ha. Trữ lượng khai thác: 75.293 m3. Công suất khai thác: 15.000m3/năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH SH Sơn Hà có trách nhiệm nộp lệ phí cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện khai thác trữ lượng còn lại quy định của Giấy phép và trong phạm vi Giấy phép khai thác khoáng sản số 963/GP-UBND ngày 9/6/2011. Thực hiện đúng các quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 963/GP-UBND ngày 9/6/2011. Kết thúc khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định hiện hành./.

Bế Hiền