PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_Gui_CauHoi

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn cách thức gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật. Nội dung phản ánh, kiến nghị cũng như các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả sẽ được tiếp thu, chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời theo quy định.
Xin vui lòng ghi chi tiết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo mẫu dưới!
Xin chân thành cảm ơn!


GỬI CÂU HỎI
Mã kiểm tra