PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ta đập tan toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954 trở thành dấu mốc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng Tư lệnh
Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. 
 17 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
17 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
 Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chiều 7/5/1954. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ,
chiều 7/5/1954. 
 Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ kéo cờ trắng ra hàng. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ kéo cờ trắng ra hàng.
 Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Chiều 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng
De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. 
 Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Chiều 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng
De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. 
 Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. (Ảnh: Triệu Đại/ TTXVN)
Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. 
 Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được áp giải về tuyến sau. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được áp giải về tuyến sau. 

 

Theo TTXVN/Vietnam+