PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XII)
Sáng 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 23-NQ/TU); cho ý kiến về kết quả công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ 14 và 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quý I năm 2024.

Nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2024

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nên ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Trong quý I/2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,9% (xếp thứ 6 trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 28 và cao hơn mức bình quân chung cả nước 5,66%); giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước; tổng số khách du lịch và doanh thu từ du lịch trong 3 tháng đã đạt khoảng 52% kế hoạch năm…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện. Đảng bộ tỉnh tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra". Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2023, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định những giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tuy nhiên, tiến độ gieo cấy các loại cây trồng tại một số địa phương chưa đảm bảo khung thời vụ. Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhưng đạt thấp so với kế hoạch. Tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt gần 13% kế hoạch... Chất lượng, tiến độ một số công việc, nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu...

Các Chương trình MTQG được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, an ninh được bảo đảm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết, đó là: 85% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt cấp 6 trở lên (đạt 106%); 95% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa (đạt 118,7%); 92% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 104,5%); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 2,76% (đạt 115%); số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99 % kế hoạch; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn có nhiều khó khăn, hạn chế. Tiến độ triển khai một số dự án, tiểu dự án còn chậm, kết quả giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt thấp, có nguy cơ không đạt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa bền vững và còn cao so với bình quân chung cả nước. Việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều, nhất là các xã đặc biệt khó khăn đạt rất thấp...

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, kết quả đạt được 3 tháng đầu năm và thành công của Hội nghị lần này là tiền đề quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ xuân, trồng rừng theo kế hoạch. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cháy rừng. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách; thường xuyên rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các dự án không hiệu quả, chậm tiến độ, vi phạm cam kết. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp theo kế hoạch…/.

Hương Dịu