PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười (khóa XII)
Sáng 3/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười (khóa XII) đã diễn ra tại Hội trường tỉnh. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả công tác năm 2022, Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023; dự toán ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; thực hiện công tác cán bộ và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ đề ra, năm 2022 dự kiến có 28/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH).

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt gần 6,1%. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp đạt KH đề ra. Dự ước sản lượng lương thực có hạt 178 nghìn tấn, đạt 100% KH; an ninh lương thực được đảm bảo. Toàn tỉnh trồng mới hơn 4.700 ha rừng, vượt 18% KH; dự kiến sẽ có thêm 20 sản phẩm OCOP.

Hoạt động sản xuất công nghiệp có sự phục hồi với giá trị sản xuất ước đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xuất nhập khẩu có sự phát triển vượt bậc với tổng kim ngạch ước đạt 35 triệu USD, vượt 40% KH, tăng 15% so với năm 2021.

Trong năm, tỉnh đã thu hút 11 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.000 tỷ đồng; có thêm 101 doanh nghiệp và 37 hợp tác xã thành lập mới. Toàn tỉnh đang tập trung phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ giải ngân đạt 2.554 tỷ đồng, bằng 75% KH. Thu ngân sách dự ước đạt 820 tỷ đồng, đạt 100% KH năm. Chi ngân sách địa phương ước đạt 9.214,7 tỷ đồng, đạt 148% KH.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành Giáo dục - Đào tạo triển khai tốt các nhiệm vụ, chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh nên chất lượng dạy, học được đảm bảo. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được được quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn được tổ chức thành công; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện tốt.

An sinh xã hội, đời sống của người dân được chăm lo, cải thiện; xóa được 261 nhà tạm, dột nát; GRDP bình quân ước đạt 45,4 triệu đồng/người. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Trong năm, tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.600 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, 4. Toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp mới được 813 đảng viên. Các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh...

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 vẫn còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Còn 6/34 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp hơn so với trung bình cả nước; đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, tỷ lệ giải ngân chưa có chuyển biến đáng kể và đạt thấp so với bình quân chung cả nước; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, giải thể. Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng cao (tăng 205 vụ so với 2021); kết nạp đảng viên dự kiến không đạt mục tiêu đề ra; chất lượng, tiến độ một số công việc chưa đảm bảo...

Qua thảo luận, các ý kiến đều cơ bản đồng thuận với những nhận định, đánh giá trong dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra được những hạn chế, nguyên nhân trong công tác 2022, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện cho năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản của Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 với 15 nhóm mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; thông qua dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ 9 và thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận quý IV năm 2022.

Hội nghị bỏ phiếu thực hiện quy trình công tác cán bộ

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, bám sát tình hình của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022; các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tin tưởng, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; củng cố, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phương án ứng phó với dịch bệnh mới có thể xảy ra.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và giải quyết việc làm. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội, báo chí và người dân quan tâm, phản ánh. Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu kết luận Hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương. Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập, làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời nắm bắt và định hướng về thông tin, tư tưởng và dư luận xã hội; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên thiết thực tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ năm 2023./.

Hương Dịu