PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43
Chiều 30/9, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã thực hiện công tác cán bộ theo quy định và bàn một số nội dung khác thuộc thẩm quyền./.

Hương Dịu