PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên, công chức các ban xây dựng Đảng. Hội nghị được truyền tiếp đến các điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức để quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao về nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6 trong các tầng lớp Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (5 - 6/12/2022).

Trong buổi sáng 5/12, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt chuyên đề thứ nhất “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 1/11/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XIII) với các nội dung cơ bản: Quá trình xây dựng Nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ quán triệt, học tập chuyên đề thứ hai “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới./.

Hương Dịu