PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm
Ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội Kiểm tra liên ngành 178) tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đội Kiểm tra liên ngành 178 do Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) làm Đội trưởng; thành viên là đại diện các Sở: Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh.

Năm 2020, Đội Kiểm tra liên ngành 178 sẽ tập trung kiểm tra các nội dung như: Việc ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động; đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; độ tuổi của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; việc chấp hành quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (đăng ký tạm trú, tạm vắng) của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật; việc cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở; kiểm tra việc sản xuất, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, phổ biến những hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung và hình thức đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục; việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ có điều kiện....

Theo Kế hoạch, từ tháng 9/2020 đến hết tháng 12/2020, Đội Kiểm tra liên ngành 178 sẽ kiểm tra tại 30 đến 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm sẽ giúp kịp thời phát hiện, nhắc nhở các cơ sở vi phạm và chấn chỉnh các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất với cấp có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Minh Huyền