PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X: Dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, hiến kế nhiều giải pháp thiết thực
Ngày 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong đánh giá kết quả đạt được và chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên tinh thần gợi ý của chủ tọa, các ý kiến thảo luận đã bám sát tờ trình của UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về quan điểm, mục tiêu, các căn cứ pháp lý, thực tiễn, tổng nguồn, đối tượng chịu tác động, các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện..., đặc biệt là các nội dung liên quan đến dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2024; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố năm 2024; mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh…


Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Theo đánh giá, mặc dù gặp những khó khăn, thử thách, song tỉnh ban hành kịp thời nhiều kế hoạch chiến lược, những quyết sách đúng, trúng nhằm đảm bảo nguồn lực trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. Các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện hỗ trợ liên kết, hợp tác trong phát triển nông, lâm nghiệp. Quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phát triển công nghiệp, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá tác động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định. Trong năm, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Trên cơ sở dự báo năm 2024 của các ngành chuyên môn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trở ngại, rào cản trong phát triển như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; dư địa tăng trưởng ít, năng lực sản xuất thấp, giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các yếu tố về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo…, các đại biểu đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu đạt hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 5 năm 2021 - 2025.

Hiến kế xây dựng những quyết sách

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các đại biểu đã hiến kế nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024. Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu quan tâm đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải có tính khả thi cao, có khả năng triển khai thực hiện trong thực tế, cần đi kèm các giải pháp cụ thể và có đề xuất cơ chế, nguồn lực thực hiện.

Đại biểu Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội trong năm 2024 và đề nghị UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công; tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

Đại biểu Đàm Thị Hảo, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Bể cho rằng, trong năm 2023, số hộ nghèo giảm nhưng số hộ tái nghèo tăng. Vì vậy, đại biểu đề nghị chất lượng giảm nghèo cần phải được xem xét và có chế độ chính sách về an sinh xã hội cho các hộ mới tách hộ theo chính sách khởi nghiệp, không đưa các hộ mới tách vào hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm có giải pháp cụ thể từ đầu năm để thực hiện các chỉ tiêu về xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường chuẩn quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế; mua sắm trang thiết bị trường học; quan tâm hơn đến chất lượng và duy trì, phát triển giữ thương hiệu sản phẩm.

Đối với các dự thảo nghị quyết, đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mức thu của các tỉnh lân cận đối với quặng sắt và quặng măng-gan để tính cho phù hợp; xem xét tăng mức thu đối với 2 loại này vì việc khai thác quặng sắt và quặng măng-gan phải lộ thiên ảnh hưởng lớn đến môi trường. Đề nghị làm rõ việc bố trí 7 tỷ cho việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng; bổ sung danh mục nhiệm vụ “truy xuất nguồn gốc hàng hóa” của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2024...

Trong dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có đại biểu cho rằng, khi Nghị quyết ban hành thì một số đối tượng như người nghỉ hưu (trưởng, phó phòng), người 40 năm tuổi đảng trở lên thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết; trong khi thực tế tại một số địa phương, các đối tượng này đã và đang được hưởng một số chế độ nhất định (ví dụ thăm ốm). Đại biểu băn khoăn khi Nghị quyết ban hành và có hiệu lực sẽ có những ý kiến khác nhau liên quan đến các đối tượng này, vì vậy cần tuyên truyền, giải thích hợp lý để tránh bức xúc cho các đối tượng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị cho các Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cấp huyện. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đánh giá, các ý kiến tham gia trong phiên thảo luận đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu HĐND cũng như đại diện các địa phương, đơn vị đã hiến kế những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2026.

Quyết nghị thông qua 24 nghị quyết chuyên đề

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi giải trình, làm rõ của UBND tỉnh và các ngành chuyên môn, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao thông qua 24 nghị quyết chuyên đề.

Dưới đây là danh sách các Nghị quyết:

 

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

 

Nghị quyết quyết định tạm thời biên chế công chức; phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 

Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 

Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

 

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

 

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

 

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9).

 

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1).

 

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

 

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp).

 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh.

 

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6).

 

Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh.

 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết thông qua quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022.

 

Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.

 

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2020 đến nay.

 

Thu Cúc