PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng 29/6, HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tham dự Kỳ họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Ba Bể khóa XX

Các đại biểu dự Kỳ họp đã nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Ba Bể diễn ra thuận lợi, dân chủ, an toàn và đúng quy định. Toàn huyện có 35.619 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96%, bầu được 31 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện khóa XX

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả cụ thể: Đồng chí Cao Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; đồng chí Ma Văn Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; đồng chí Lưu Quốc Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XX; các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX Ma Thị Cử, Trung Ngọc Mẫn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX.

Kỳ họp đã bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban đối với Ban Kinh tế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND huyện và bầu 11 ủy viên UBND huyện, 18 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện; thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021…/.

Hương Dịu