PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn có 6 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại đơn vị bầu cử tỉnh Bắc Kạn có 6 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri lựa chọn các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu cử

Cụ thể, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bắc Kạn gồm các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Pác Nặm (số phiếu bầu cho mỗi đại biểu trúng cử sắp xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp) có các đại biểu:

1. Bà Hồ Thị Kim Ngân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn được 74.093 phiếu, đạt tỷ lệ 69,14% số phiếu hợp lệ.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Srilanca, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunei được 72.606 phiếu, đạt tỷ lệ 67,75% số phiếu hợp lệ.

3. Ông Hà Sỹ Huân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn được 63.593 phiếu, đạt tỷ lệ 59,34% số phiếu hợp lệ.

Trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Kạn gồm thành phố Bắc Kạn và các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới có các đại biểu:

1. Ông Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn được 98.783 phiếu, đạt tỷ lệ 82,42% số phiếu hợp lệ.

2. Bà Nguyễn Thị Huế - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn được 69.683 phiếu, đạt tỷ lệ 58,14% số phiếu hợp lệ.

3. Ông Hoàng Văn Hữu - Ủy viên Đảng ủy Quân khu 1, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 được 63.511 phiếu, đạt tỷ lệ 52,99% số phiếu hợp lệ.

Hương Dịu