PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể
Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

HTX Hoa Sơn, huyện Ba Bể mới thành lập và đi vào hoạt động được hơn một năm nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý HTX cũng như phát triển sản phẩm dược liệu. Để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn, thời gian qua, HTX đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về nâng cao năng lực quản lý, điều hành kinh tế tập thể do Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức.

Chị Triệu Thị Thành - Giám đốc HTX Hoa Sơn cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, bản thân chị đã tham gia khá nhiều lớp tập huấn nâng cao về năng lực quản lý HTX. Qua các lớp tập huấn, chị tiếp nhận được rất nhiều kiến thức để áp dụng vào thực tiễn quản lý và điều hành HTX.

Chị Triệu Thị Thành - Giám đốc HTX Hoa Sơn (người đứng giữa) kiểm tra nguyên liệu chế biến sản phẩm dược liệu sau thu hoạch

Thực thi Luật HTX năm 2012, số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh. Đến năm 2019, toàn tỉnh có 186 HTX với gần 1.700 thành viên; tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, bước đầu tạo ra sản phẩm hàng hóa có thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; số lượng HTX còn ít, quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; cơ sở vật chất còn khó khăn… Trước thực trạng trên, tháng 3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức rà soát, sắp xếp lại các HTX hoạt động không hiệu quả, xử lý dứt điểm những HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Đồng thời, khuyến khích việc tăng cường liên kết giữa các tổ chức kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp để tham gia vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định và hiệu quả sản phẩm; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX từ chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.

Lớp tập huấn cho các HTX về quản lý tiêu thụ nông sản và phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với
chuỗi giá trị tổ chức tháng 8/2023 

Từ năm 2020 đến nay, các sở, ngành chức năng đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm; về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp... với sự tham gia của gần 800 lượt học viên, chủ yếu là cán bộ quản lý các HTX, thành viên tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, hướng dẫn các HTX, hộ kinh doanh ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 18 đơn vị cấp mới và 4 đơn vị cấp lại.

Các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX được các địa phương trong tỉnh triển khai có hiệu quả, đúng đối tượng. Trong đó, nội dung cho vay đối với các tổ chức kinh tế tập thể, doanh số cho vay đối với HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 đến tháng 3/2023 ước đạt 84.688 triệu đồng. Có 7 HTX được hỗ trợ thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 122 HTX được hỗ trợ thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị; 14 HTX được hỗ trợ kết cấu hạ tầng; 14 HTX được hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới; 14 HTX được hỗ trợ ứng dụng máy móc tiến tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thông qua chương trình khuyến công…

Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, các HTX còn được kết nối hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ thông qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, triển khai tại các xã Mỹ Phương, Yến Dương (Ba Bể) và xã Phương Viên (Chợ Đồn); hỗ trợ 7 HTX, 1 Liên hiệp HTX và 3 THT tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Bưu điện tỉnh, đã có 314 sản phẩm nông sản của các THT, HTX được lựa chọn đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có chuyển biến tích cực; số lượng THT, HTX tthành lập mới qua các năm phát triển mạnh với các mô hình phát triển đa dạng. Tính đến ngày 10/7/2023, toàn tỉnh có 735 THT với 7.036 thành viên; 376 HTX với 3.508 thành viên, trong đó có 322 HTX đang hoạt động; 2 Liên hiệp HTX với 18 thành viên là các HTX. Các tổ chức kinh tế tập thể ngày càng được củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, tích luỹ đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu lợi ích của thành viên. Đến nay, khu vực kinh tế tập thể bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đặc biệt, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương phát triển kinh tế tập thể, HTX của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thị trường, xu hướng phát triển của nền kinh tế và là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị tại tỉnh./.

Hương Dịu