PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Tại tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được chú trọng thực hiện. Qua đó, vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kết luận buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

Thực hiện tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022, sáng 20/5/2022, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân Hoàng Đình Nhung trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn để xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư, trả lại đất do dừng thực hiện dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Đình Nhung và 5 hộ dân (đã ủy quyền cho ông Nhung) theo đơn đề ngày 22/2/2022 gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, thực hiện tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã chủ trì buổi tiếp công dân Hạ Văn Phượng, trú tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn để xem xét, giải quyết khiếu nại của ông đối với Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thị xã Bắc Kạn (nay là UBND thành phố Bắc Kạn), đề nghị xác định lại diện tích 638,6 m2 đất trồng cây hằng năm khác của gia đình thành đất ở đô thị theo đúng hiện trạng sử dụng đất, giấy chuyển quyền thừa kế và các biên lai nộp thuế đất ở. Đây là 2 vụ việc liên quan đến đất đai có đơn kéo dài từ nhiều năm tại thành phố Bắc Kạn được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Sau buổi tiếp dân, ông Hạ Văn Phượng chấp hành tốt các quy định; các nội dung sau buổi tiếp dân Hoàng Đình Nhung đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, tháng 8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 2905-QĐ/TU về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh (Quy định số 2905-QĐ/TU). Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 quy chế, 1 quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy. Định kỳ đưa nội dung công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân vào chương trình trọng tâm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo, triển khai tại hội nghị giao ban, tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Hằng năm ban hành lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh để triển khai thực hiện thống nhất, đảm bảo hiệu quả...

Các huyện ủy, thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt Quy định số 2905-QĐ/TU và ban hành quy định, quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân để triển khai thực hiện. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn ban hành quy định để tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương.

Từ năm 2019 đến nay, các cấp ủy đã thực hiện 367 cuộc tiếp công dân với 387 người dân có đơn gửi đến Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tại các cuộc tiếp, đối thoại với dân, người đứng đầu các cấp ủy trực tiếp nghe công dân trình bày ý kiến, nguyện vọng; đồng thời trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả giải quyết của các đơn vị có liên quan đến đề nghị, phản ánh của người dân để chỉ đạo, giao cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị, phản ánh của người dân theo quy định.

Cùng với việc tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người đứng đầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc. Trong 3 năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp nhận 509 đơn thư và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, chuyển 306 đơn đến các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định; lưu 181 đơn, trả lại 16 đơn, người có đơn xin rút 6 đơn. Bí thư các huyện ủy, thành ủy tiếp nhận 459 đơn, thư các loại, đã chuyển 428 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; lưu 29 đơn, người có đơn xin rút 2 đơn. Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp nhận 220 đơn, thư, đã chuyển 215 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; có 5 người xin rút đơn. Các đơn thư của công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các chế độ, chính sách; tố cáo, phản ánh cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân... Đơn gửi đến người đứng đầu các cấp ủy đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; không làm mất ổn định tình hình về an ninh trật tự, tạo lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp. Bí thư cấp ủy các cấp đã chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân được Bí thư cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”./.

Hương Dịu