PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy thạch anh Ngân Sơn Bắc Kạn
Ngày 11/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy thạch anh Ngân Sơn Bắc Kạn tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án Nhà máy thạch anh Ngân Sơn Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Ngân Sơn được thực hiện tại thôn Bản Đăm, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Quy mô kiến trúc xây dựng: Xây dựng khu quản lý, khu sản xuất, khu bãi chứa nguyên liệu, bãi thải, công trình phụ trợ, cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuất.

Diện tích đất dự kiến sử dụng là 61.200 m2 (6,12 ha).

Công suất thiết kế: 86.400 tấn/năm.

Thời hạn hoạt động của Dự án: 15 năm, kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai, Chủ dự án phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động triển khai xây dựng và vận hành của Dự án.

Toàn bộ nước thải sản xuất, chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án phải được thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trong quá trình thi công xây dựng.

Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn lao động, cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành Dự án; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và các công trình khu vực Dự án.

Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung theo yêu cầu và các quy định hiện hành khác.

Trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời.

Cam kết tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Bế Hiền