PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học
Sáng 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự khai mạc có lãnh đạo Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng 38 cán bộ quản lý đến từ các trường tiểu học, TH&THCS trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung, cán bộ quản lý cấp tiểu học nói riêng. Đến nay, toàn tỉnh có 186 cán bộ quản lý/112 trường có cấp tiểu học. Nhiều cán bộ quản lý cấp tiểu học đã được ghi nhận có nhiều đổi mới, sáng tạo, được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ quản lý còn chậm đổi mới, ngại nghiên cứu, chưa thực sự năng động, sáng tạo, làm hạn chế quá trình đổi mới giáo dục tại địa phương, đơn vị, đòi hỏi toàn cấp học tiếp tục có những giải pháp phù hợp hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Năm học 2023 - 2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, toàn Ngành tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ quản lý; tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Hội thi được tổ chức nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để các cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý trong nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua Hội thi, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho cán bộ quản lý rèn luyện, tự học, sáng tạo, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Phần thi xử lý 1 tình huống trong công tác
Cán bộ quản lý tham gia thi năng khiếu

Sau khi dự lễ khai mạc, các cán bộ quản lý thi phần thi thực hành, gồm xử lý tình huống trong công tác quản lý cá nhân và thi năng khiếu. Nội dung này diễn ra từ sáng 22/5, dự kiến kết thúc vào sáng 23/5. Chiều 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý của cấp tiểu học (nội dung này đã tổ chức thi vào ngày 18/5). Phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý trường học của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi cán bộ quản lý đang làm việc (đã tổ chức từ ngày 20 - 21/5)./.

Ngọc Tú