PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 424/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 96 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu cho mỗi tập thể là 2.240.000 đồng.

Danh sách các tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên