PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn
Ngày 27/10/2022, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 1240/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thuyên