PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Sáng 19/5, tại huyện Ba Bể, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố ảnh 1

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố ảnh 2

Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận tại Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện đã tổ chức 7 kỳ họp. Trong đó, HĐND cấp tỉnh tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề; HĐND 4 huyện (Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn) tổ chức 5 kỳ họp, đã ban hành 57 nghị quyết. Trong đó, cấp tỉnh đã ban hành 34 nghị quyết; cấp huyện ban hành 23 nghị quyết.

Theo đánh giá, hoạt động của HĐND hai cấp trong 4 tháng đầu năm được đảm bảo thực hiện theo quy định, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và ban hành nghị quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai có hiệu quả. Hoạt động của HĐND thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

HĐND đã nỗ lực, cố gắng cùng UBND, Ủy ban MTTQ hai cấp và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố ảnh 3

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu về công tác phối hợp giữa MTTQ các cấp với HĐND hai cấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND hai cấp còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong chuẩn bị kỳ họp HĐND, tài liệu chuẩn bị kỳ họp, một số nội dung tờ trình chất lượng chưa cao, chậm về thời gian, ảnh hưởng đến việc thẩm tra của các Ban HĐND; hoạt động của Tổ đại biểu và cá nhân một số đại biểu HĐND đôi khi còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND theo quy định. Hoạt động giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND còn ít; giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu và đại biểu HĐND còn hạn chế; việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát và kiến nghị của cử tri chưa thực sự quyết liệt.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như: Chuẩn bị và tổ chức có hiệu quả các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2023 của HĐND và các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tăng cường giám sát, khảo sát ở cơ sở để thu thập thông tin về những vấn đề cử tri quan tâm để phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp HĐND. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu theo quy định…

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố ảnh 4

Đại diện lãnh đạo HĐND huyện Ba Bể trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2024 cho lãnh đạo HĐND huyện Bạch Thông

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh biểu dương và đánh giá cao hoạt động của HĐND hai cấp trong thời gian qua, các nhiệm vụ được giao đã thực hiện bảo đảm đúng quy định. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2023 của HĐND hai cấp.

Tăng cường khảo sát phục vụ thẩm tra, ban hành nghị quyết có tính khả thi; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; tổ chức cho đại biểu dân cử các cấp phối hợp tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND các cấp nâng cao trách nhiệm trước cử tri; chủ động nghiên cứu, nâng cao kỹ năng hoạt động; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát; không ngại va chạm, theo đuổi vấn đề quan tâm đến cùng, phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân theo luật định./.

Theo baobackan.com.vn