PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã
Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cho người lao động cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để duy trì phát triển sản xuất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công ty Lechenwood Việt Nam (Khu Công nghiệp Thanh Bình) nỗ lực vượt khó khăn duy trì
sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tác động tiêu cục đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cuộc sống của người dân, tỉnh đã tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX. Từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với những diễn biến tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai đầu tư các dự án về cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án đường giao thông trọng điểm, cụm công nghiệp và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ với mong muốn kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất, hỗ trợ được nhiều nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, HTX phát triển.

Đặc biệt, trong năm, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác giải quyết các tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án thành lập Ban Giải phóng mặt bằng cấp tỉnh hoặc bổ sung nhiệm vụ cho một đơn vị sự nghiệp đủ năng lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Về tín dụng, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 31/8/2021, có 14 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ gốc là 61,9 tỷ đồng và số tiền lãi được cơ cấu là 11,74 tỷ đồng; có 1 khách hàng được miễn, giảm lãi với số dư nợ 32,21 tỷ đồng; 618 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi, tổng dư nợ đạt 1.805 tỷ đồng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện gia hạn nợ cho 1.912 khách hàng với dư nợ 56,6 tỷ đồng đồng và cho vay mới đối với 27.036 khách hàng với số tiền 1.243 tỷ đồng…

Thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh dự kiến gia hạn thuế năm 2021 là khoảng hơn 150 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền khoảng hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuê đất gần 2 tỷ đồng, các khoản thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp khoảng hơn 15 tỷ đồng. 

Nhằm giảm chi phí đầu vào cho các đơn vị, trong 9 tháng đầu năm, ngành Thuế cũng đã thực hiện xóa nợ cho 171 người nộp thuế với số tiền được xóa nợ là 12,49 tỷ đồng. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hỗ trợ giảm tiền điện trực tiếp trên hóa đơn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (đợt 1,2,3) với tổng số tiền giảm là hơn 16 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 6.291 người lao động được giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền được giảm 158 triệu đồng; 44 lao động nghỉ việc không lương đã được hỗ trợ với số tiền 163 triệu đồng …

Với nhiều hoạt động thiết thực, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm cho 26 HTX; hỗ trợ 4 HTX thuê tư vấn trong lĩnh vực Marketing, quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh tại thành phố Bắc Kạn; hỗ trợ lựa chọn và giới thiệu 1 doanh nghiệp, 1 HTX gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, đầu tháng 10/2021, UBND tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, HTX. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm, tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, HTX để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, theo thẩm quyền. Các sở, ban, ngành và các địa phương tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX thuộc thẩm quyền đảm bảo thấu đáo, trách nhiệm theo tinh thần cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Văn Phú phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại
với doanh nghiệp, HTX do UBND tỉnh tổ chức

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, các sở, ban, ngành và các địa phương đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát cán bộ công chức, viên chức về thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực nâng cao hiệu quả, giải quyết thấu đáo các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Hương Dịu