PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh có 1.280 mô hình dân vận khéo được công nhận
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã tích cực hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai xây mới, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được triển khai nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Đoàn xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông khéo vận động đoàn viên thanh niên góp sức
cùng bà con thôn Nam Yên đổ bê tông mặt cầu dân sinh trong thôn

Năm 2023, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục quan tâm, cụ thể hóa kế hoạch của Tỉnh ủy để chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Trong năm, toàn tỉnh có 2.537 mô hình đăng ký thực hiện; qua bình xét có 1.280 mô hình được công nhận, trong đó có 179 mô hình “Dân vận khéo” điển hình.

Lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có 309 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện, có 194 mô hình được công nhận. Các mô hình đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng dân chủ, sâu sát với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiêu biểu có các mô hình như “Xây dựng chuẩn mực nhân văn của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn vì Nhân dân phục vụ”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công an, tăng cường tương tác với Nhân dân qua Internet và mạng xã hội” của Công an tỉnh…

“Dân vận khéo” trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ có 579 mô hình đăng ký, 249 mô hình được công nhận. Các mô hình thực hiện gắn với các nội dung trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cảnh quan, môi trường, điều kiện làm việc theo hướng văn minh, hiện đại góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như mô hình “Khéo hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và công nghệ”; “Khéo trong tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội chung tay chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật” thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo…

Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là lĩnh vực có số mô hình “Dân vận khéo” nhiều nhất với với 1.600 mô hình đăng ký thực hiện, 803 mô hình được công nhận, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng khu dân cư văn minh “Xanh - sạch - đẹp”.

“Dân vận khéo” trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ có 49 mô hình đăng ký thực hiện, có 34 mô hình được công nhận. Tiêu biểu có mô hình tuyên truyền vận động, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia “Câu lạc bộ hát then đàn tính, sli lượn dân tộc Tày, Nùng gắn với phát triển du lịch cộng đồng địa phương” của Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Pác Nặm…

Những kết quả thiết thực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước./.

Hương Dịu