PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trên 71% trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên đã được kiên cố hóa
Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến năm 2023, toàn tỉnh có 2.466/3.470 phòng học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 71,06%, tăng 26,31% so với năm 2013.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Trường Mầm non Vi Hương (Bạch Thông) được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Trong đó, cấp học mầm non có 697/992 trường, phòng chăm sóc, nuôi dạy trẻ được kiên cố hóa, chiếm 70,26%; 42/102 phòng công vụ cho giáo viên được kiên cố hóa, chiếm 41,18%.

Cấp tiểu học có 877/1.464 phòng học được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 59,9%; có 42/182 phòng công vụ cho giáo viên được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 23,08%.

Cấp trung học cơ sở, có 645/762 phòng học được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 84,64%; có 96/207 phòng công vụ cho giáo viên được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 46,38%.

Cấp trung học phổ thông, có 247/252 phòng học được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 98,0%; có 30/82 phòng công vụ cho giáo viên được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 36,6%.

Có được kết quả trên là do UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, tập trung đầu tư xây mới, tu sửa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, xóa bỏ phòng học xuống cấp, phòng học tạm, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bổ sung nhà công vụ đặc biệt ở những trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai kịp thời, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng trường lớp học. Từ năm 2013 đến năm 2023, tỉnh đã huy động tiền, cơ sở vật chất, thiết bị trị giá hơn 100 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục, trong đó đầu tư xây dựng phòng học, nhà công vụ cho giáo viên gần 99 tỷ đồng. Một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào xã hội hóa giáo dục như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn HimLam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàngViettinbank; Ngân hàng Vietcombank; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SiAbank; Công ty Cổ phần Văn phú CIC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam…

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, triển khai Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến kinh phí đầu tư cơ sở vật chất khoảng 1.164 tỷ đồng (nguồn ngân sách trung ương 270 tỷ đồng, ngân sách tỉnh điều hành 280 tỷ đồng, ngân sách huyện điều hành 116,2 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 83 tỷ đồng, các Chương trình mục tiêu quốc gia 415 tỷ đồng) để đầu tư cho 90 trường học trên địa bàn, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học đạt chuẩn gắn với mục tiêu xây dựng 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh phí mua sắm trang thiết bị dự kiến khoảng 776 tỷ đồng./.

BH