PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Truyền dạy văn hóa phi vật thể “Múa bát” của người Tày
Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh vừa tổ chức, hướng dẫn truyền dạy văn hóa phi vật thể “Múa bát” của người Tày Bắc Kạn tại các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Truyền dạy văn hóa phi vật thể “Múa bát” của người Tày Bắc Kạn tại huyện Na Rì

Tham gia mỗi lớp học có khoảng 30 học viên. Các học viên được hướng dẫn, truyền dạy tổ hợp 28 động tác múa bát cơ bản. Những động tác trong múa bát Tày thường mang tính linh hoạt, đòi hỏi sự điều chỉnh chính xác và sự đồng bộ giữa những người bạn diễn. Mô tuýp chủ đạo thường xuất hiện trong múa bát người Tày bao gồm các động tác mô phỏng cảnh sinh hoạt lao động đời thường, tái tạo cảnh vật thiên nhiên, hình ảnh muông thú hoặc các sự tích hay truyền thuyết dân gian. Mỗi động tác, mỗi bước nhảy đều mang theo một thông điệp, một câu chuyện hoặc một cảm xúc sâu sắc. Qua từng động tác múa, từng bước nhảy trên sân khấu, múa bát của người Tày mang đến cho người xem không chỉ là hình ảnh một nghệ thuật truyền thống mà còn là một hành trình sâu lắng khám phá về tâm hồn và triết lý sống của đồng bào dân tộc Tày. Thời gian qua, loại hình di sản này đã phát huy những giá trị vốn có, tạo được sức hút và sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và tiếp nhận một cách tự nhiên. Năm 2022, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận "Múa bát của người Tày Bắc Kạn" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Việc tổ chức lớp hướng dẫn, truyền dạy văn hóa phi vật thể “Múa bát” của người Tày Bắc Kạn nhằm góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, đồng thời tạo tiền đề cho các địa phương tổ chức, nhân rộng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc này trong cộng đồng gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để chuẩn bị cho sự kiện “Ngày hội múa bát của Người Tày” với sự tham gia của 1.000 người trong Lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024./.

Thu Trang