PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
Xác định việc xây dựng, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm trung tâm, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường là thước đo đánh giá sự thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNNT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại..., Bắc Kạn đang nỗ lực triển khai Kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu quyét mã truy suất nguồn gốc sản phẩm trà hoa vàng của Công ty TNHH Hà Diệp, thành phố Bắc Kạn
tại Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch hành động thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở tham gia và kết nối có hiệu quả với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại của tỉnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào các giải pháp, như: Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn; tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; xây dựng cơ sở dữ liệu…

Bên cạnh xây dựng, phát triển kho dữ liệu của tỉnh, tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, tỉnh triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia và sử dụng hiệu quả các nền tảng dùng chung của hệ thống như hội chợ triển lãm, hội nghị giao thương, khuyến mại, nền tảng kết nối kinh doanh, tư vấn trực tuyến, kênh thông tin thị trường và các dịch vụ khác nhằm củng cố chuỗi cung ứng.

Song song với đó là nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức đào tạo, diễn tập và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; hỗ trợ thực hiện các giao dịch, khai thác thông tin, mở rộng thị trường, cơ hội kinh doanh trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, trên các nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh; tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp yêu cầu thời kỳ kinh tế số; tăng cường liên kết, hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất sang xúc tiến thương mại, cung ứng dịch vụ trên các nền tảng số. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp số.

Đồng thời rà soát, đánh giá và đề xuất các dịch vụ và công cụ xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh phục vụ hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp CNTT và các đơn vị cung ứng dịch vụ xúc tiến thương mại trên địa bàn tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Xây dựng, phát triển các ứng dụng, nền tảng số một cách tổng thể, đồng bộ, đảm bảo tính liên kết toàn hệ thống xúc tiến thương mại với những công nghệ tiên tiến.../.

Hương Lan