PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1776/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH SH Sơn Hà thuê để sử dụng vào mục đích khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Khưa Trạng, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn do nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ Công ty TNHH Bình Thành 29/09/2023
1775/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án Thủy điện Khuổi Nộc 2 tại thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (lần 2) 29/09/2023
1758/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Rì 28/09/2023
1752/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Cầu tràn Cốc Đông, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể 27/09/2023
1751/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Chợ Phương Viên cho UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 27/09/2023
1750/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Bản Hun cho UBND xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 27/09/2023
1742/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho UBND thành phố Bắc Kạn để thực hiện dự án Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (đợt 1) 27/09/2023
1741/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Bể 26/09/2023
1736/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho UBND huyện Ngân Sơn để thực hiện dự án: Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (Lần 2) 26/09/2023
1728/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất điểm trường Bản Ruộc thuộc trường TH&THCS Mai Lạp cho UBND xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới quản lý, sử dụng 26/09/2023
12345678910...