PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1990/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 81 lô đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 20/10/2021
1921/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể 14/10/2021
1920/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Bắc Kạn 14/10/2021
1912/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn 14/10/2021
1908/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Đồn 13/10/2021
1904/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình tại Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới cho Công ty TNHH Gỗ ép Anh Bình 12/10/2021
1651/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích: Xây dựng xưởng tuyển nổi chì kẽm Lũng Váng, công trình phụ trợ và xử lý chất thải; bãi chứa chất thải rắn của xưởng tuyển tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 06/09/2021
1650/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 1 thuê để thực hiện dự án: Xây dựng Thủy điện Pác Cáp tại xã Sơn Thành và xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 2) 06/09/2021
1620/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa ĐT 258 đoạn từ điểm đầu khu du lịch Ba Bể tại km42+00 (bến xuồng Buốc Lốm) đến trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể tại km48+200 (lần 1) 01/09/2021
1619/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang thuê để sử dụng vào mục đích: Dự án xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể 01/09/2021
12345678910...