PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
815/QĐ-UBND Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với một phần diện tích khu đất Cửa hàng thương nghiệp huyện Chợ Mới tại tổ 2, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới của Công ty TNHH Vững Tâm Phát 07/06/2021
807/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích thực hiện: Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) giai đoạn I (2015- 2016) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), hạng mục: Nâng cấp đường tổ 1B phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng 04/06/2021
772/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc để sử dụng 31/05/2021
763/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Khu dân cư tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 31/05/2021
757/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 32 thửa đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 28/05/2021
752/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm để xây dựng công trình: Đường Chộc Pạo-Khắp Khính, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Pác Nặm giai đoạn 2019-2020 27/05/2021
741a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất Chợ trung tâm xã Nghiên Loan cho UBND xã Nghiên Loan huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 27/05/2021
740/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất Trụ sở UBND xã cho UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 27/05/2021
727/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm để xây dựng công trình: Đường liên thôn Nặm Nhì - Lủng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm 25/05/2021
725/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 25/05/2021
12345678910...