PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
Tổng số 252 đề tài/dự án
STTTên đề tài/dự ánThời gian bắt đầuKết thúc
1 Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, thâm canh, cải tạo gắn với cơ sở chế biến sản phẩm chè Shan tuyết tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 2022 2024
2 Đề tài phục tráng và phát triển một số giống lúa nếp đặc sản, có giá trị cao tại tỉnh Bắc Kạn 2021 2025
3 Dự án: Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 2021 2022
4 Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2021 2022
5 Nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam Misaki 2020
6 Xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp theo nguyên ý y học gia đình tại tỉnh Bắc Kạn 2020
7 Xây dựng hệ thống thông tin Ngành Nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2020
8 Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn 2020
9 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các giống quýt và lựa chọn giống quýt có triển vọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2020
10 Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn 2020
11 Dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn" 2020 2020
12 Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn 2020 2020
13 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu (Hoài Sơn và Địa Hoàng) theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn 2020 2021
14 Tuyển chọn, nhân giống cây Trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn 2020 2021
15 Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống vịt bầu cổ xanh gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 2020 2022
16 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2019 2021
17 Xây dựng mô hình phục tráng Bí xanh thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt 2019 2022
18 Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm cây Cà gai leo tại tỉnh Bắc Kạn 2019 2021
19 Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm Chuối tây Bắc Kạn 2019 2021
20 Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp 2019 2024
12345678910...