PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương, tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử
(Tuyên truyền bằng băng rôn tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh được tiến hành bảo đảm theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị bầu cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và Nhân dân.

Tại tỉnh Bắc Kạn, để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cuộc bầu cử), từ cấp tỉnh đến cấp xã đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ban bầu cử; các tiểu ban, tổ giúp việc ủy ban bầu cử cũng được thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo lĩnh vực được phân công để lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật. 

Cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Bắc Kạn có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH, số đại biểu được bầu là 6 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 50 đại biểu; 60 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu được bầu là 242 đại biểu; 713 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 2.019 đại biểu. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, công tác nhân sự được khẩn trương triển khai. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, thời gian quy định. Những người được giới thiệu ứng cử khi đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Đến ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 1 người tự ứng cử, 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến hết ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ 450 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.013 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng. Ủy ban bầu cử các cấp cũng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và nơi làm việc đối với người tự ứng cử ĐBQH khóa XV; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thủ tục, trình tự, thành phần, số lượng cử tri tham dự và tiến độ thời gian theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, ngày 17/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 8 người, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X gồm 84 người. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 402 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.318 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử đã được Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương công bố. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên sẽ xong trước ngày 19/5/2021.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Cùng với việc chuẩn bị nhân sự, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử cũng được khẩn trương thực hiện như: In ấn tài liệu phục vụ công tác quán triệt và triển khai bầu cử của tỉnh; thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu; rà soát, thống kê số lượng hòm phiếu còn sử dụng được ở các tổ bầu cử để kịp thời đóng mới, bổ sung thay thế những hòm phiếu đã hư hỏng...  Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Bắc Kạn có 763 khu vực bỏ phiếu, toàn tỉnh đã thành lập 763 tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử được cung cấp 1 hòm phiếu. Qua rà soát, toàn tỉnh có 243 hòm phiếu còn sử dụng được, còn lại đa số các hòm phiếu tại xã đã bị hư hỏng, mối mọt không sử dụng được, ủy ban bầu cử cấp xã đã báo cáo cấp có thẩm quyền để được cung cấp hòm phiếu chính thức và hòm phiếu dự phòng.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại chưa có vướng mắc, phát sinh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, công tác tổ chức; công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử cũng được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm.

Những ngày này, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đang được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát lịch trình, kế hoạch của cuộc bầu cử, triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đang tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng lịch trình, luật định. Trong đó, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; tăng cường thông tin sâu rộng về cuộc bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên… Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình từ tỉnh đến cơ sở, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp./.

Hương Dịu