PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tập trung thu hoạch lúa Mùa chính vụ
Những ngày này, thời tiết thuận lợi, trên khắp các cánh đồng, người dân đang tập trung thu hoạch lúa Mùa chính vụ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2021, diện tích lúa vụ Mùa toàn tỉnh thực hiện được 14.130 ha.
(Ảnh: Cánh đồng lúa xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn)

Trà lúa sớm đã thu hoạch xong, lúa chính vụ diện tích hơn 11.800 ha đến nay đã thu hoạch được trên 30%
diện tích.

Thu hoạch đến đâu, người dân phơi thóc, bảo quản luôn đến đó

Dự ước sản lượng lương thực có hạt của toàn tỉnh đạt trên 179.500 tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020; lương thực bình quân đầu người ước đạt trên 562 kg, bằng 102% kế hoạch./.

Hương Lan