PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thành lập mới các cụm công nghiệp
UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21/9/2021, UBND tỉnh  thành lập Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp là 149 tỷ đồng, với các ngành nghề chế biến nông, lâm sản, dược liệu; công nghiệp nhẹ; công nghiệp điện - điện tử; công nghiệp thực phẩm; cơ khí và các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 6/10/2021, UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp là 216 tỷ đồng, với các ngành nghề chủ yếu: Sản xuất kim loại, sản xuất kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện (pin, ắc quy,…); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu.

Tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 8/10/2021, UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể có tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 165 tỷ đồng, thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp nhẹ và các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Đây là các dự án do Nhà nước đầu tư; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tiến độ thực hiện các Dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Thời gian hoạt động của các Dự án là 50 năm, kể ngày ký Quyết định thành lập.

Như vậy, tính đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 1 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới và 6 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới; Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì; Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn và Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể./.

Bích Huệ