PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn triển khai Đề án Thư viện số
Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển văn hóa - giáo dục tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ mới, UBND tỉnh đã quyết định triển khai Đề án Thư viện số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục tiêu của Đề án là từng bước đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh Bắc Kạn và hệ thống thư viện cấp huyện trở thành thư viện hiện đại, ứng dụng, triển khai các phần mềm quản trị thư viện tích hợp, thư viện số vào hoạt động thư viện; triển khai liên thông, tạo lập chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin giữa các thư viện trong tỉnh và cả nước. Thực hiện kết nối truyền thông số, các ứng dụng tương tác đọc, tra cứu trực quan cho độc giả mọi lúc, mọi nơi một cách hiệu quả qua kết nối Internet trên môi trường Web và ứng dụng điện thoại thông minh…

Bạn đọc tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, số lượt người truy cập internet và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt từ 200.000 - 250.000 lượt/năm. Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số tại các hệ thống thư viện từ cấp tỉnh đến cấp huyện; thu thập, số hóa 70% tài liệu, thư tịch cổ, tài nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số; ưu tiên số hóa tài liệu địa chí có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa,... của địa phương.

Với tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 5,3 tỷ đồng, Đề án sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 2023 - 2025 triển khai tại Thư viện tỉnh, theo đó sẽ đầu tư các trang thiết bị thư viện phù hợp, hiện đại; tự động hóa các khâu trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; trang bị phần mềm quản trị thư viện tích hợp, phần mềm thư viện số, cổng thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; liên thông, tạo lập, chia sẻ cơ sở dữ liệu; đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các thư viện cấp huyện được phân cấp tài khoản có thể chủ động khai thác, cập nhật thông tin, dữ liệu phù hợp với phạm vi triển khai; giúp cho việc tiếp cận và tạo bước đà cho việc hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị và vận hành các thư viện cấp huyện ở giai đoạn sau.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng kết nối thư viện cấp huyện. Các dữ liệu được tạo lập từ hệ thống thư viện cấp huyện sẽ được chia sẻ, kết nối vào kho dữ liệu chung của Thư viện tỉnh, bổ sung phong phú thêm nguồn tài nguyên số cho bạn đọc, kết nối với các thư viện trong nước.

Việc triển khai thực hiện Đề án Thư viện số được xác định là một trong các thành tố quan trọng, hướng tới xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Bắc Kạn trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số ở Việt Nam, trước hết, phấn đấu để Bắc Kạn tiệm cận với các tỉnh/thành phố về phát triển văn hóa - giáo dục./.