PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,79%
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 23/5/2021, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,79%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban bầu cử tỉnh, tổng số cử tri toàn tỉnh là 231.861 người. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử là 231.384 người, đạt tỷ lệ 99,79%.

Cử tri xã Kim Lư, huyện Na Rì bỏ phiếu bầu cử

Các địa phương đều có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt trên 99%. Thành phố Bắc Kạn là địa phương có số cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất với tỷ lệ 99,997%. Tiếp đó là huyện Na Rì đạt 99,99%; huyện Ba Bể đạt 99,98%; huyện Ngân Sơn đạt 99,95%; huyện Chợ Đồn đạt 99,91%; huyện Chợ Mới đạt 99,74%; huyện Bạch Thông và huyện Pác Nặm cùng đạt tỷ lệ 99,24%.

Cử tri đến điểm bỏ phiếu đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Toàn tỉnh có 702/763 Tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 100%; tất cả các huyện, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99%. Các điểm bỏ phiếu bầu cử đều an toàn, không có trường hợp mắc Covid-19, tình hình an ninh trật tự ổn định./.

Hương Dịu