PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống
Tháng 6/2020, Đảng bộ huyện Bạch Thông là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bắt tay ngay vào triển khai các nội dung công việc với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Đồng Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bạch Thông xác định tập trung thực hiện 02 chương trình trọng tâm là “Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025 và "Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương giai đoạn 2020-2025”. Từ xã đến huyện, các chương trình thực hiện mục tiêu Đại hội đã bắt đầu khởi động.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, huyện đã tổ chức tuyên truyền, báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; phân công cấp ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo đúng Đề án được duyệt. Đồng thời, huyện đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, kiện toàn cán bộ ở những nơi thiếu để đảm đủ nhân lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bạch Thông đẩy mạnh cơ giới hóa góp phần đảm bảo thời vụ, tăng hệ số sử dụng đất

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề thực hiện những chương trình trọng tâm, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay, huyện đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025”; “Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025”; “Phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025”. Hiện cấp ủy, chính quyền các cấp đang nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Không khí thi đua xây dựng quê hương đang diễn ra rất sôi nổi. Việc tổ chức quán triệt tốt Nghị quyết của các cấp ủy đảng và cụ thể hóa Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao… đang được toàn Đảng bộ tập trung thực hiện.

Trong thời gian tới, huyện Bạch Thông sẽ chuyển diện tích quýt già cỗi sang trồng cam hoặc
cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn

Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu các cấp và sự ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, huyện Bạch Thông đang nỗ lực từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đã đề ra./.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng như: Đến năm 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt 21 tỷ đồng; hệ số sử dụng đất nông nghiệp đạt 1,8 lần; trồng mới 500ha cây ăn quả các loại; hằng năm trồng mới 280ha rừng, duy trì độ che phủ trên 76%; có 30 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn huyện có 24 trường đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 12,5%, tỷ lệ giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn đạt 20%; tuyển quân hàng năm đạt 100%; kết nạp mới 90 đảng viên…

 

Hương Dịu