PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh: Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tỉnh miền núi phía Bắc
Bên lề Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn có cuộc trao đổi với các phóng viên về những tham góp của Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tại Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đồng chí Hoàng Duy Chinh cho biết, Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn đánh giá rất cao công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là Văn kiện Đại hội được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng và có sự tham gia góp ý của tất cả mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên rất tích cực tham gia vào Văn kiện, cho nên chất lượng Văn kiện của kỳ Đại hội này được đánh giá  tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội

Qua quá trình thảo luận, Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham gia phát biểu 07 ý kiến, trong đó, tập trung vào những nội dung như thống nhất cao mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như là đánh giá tổng kết của nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá về 10 năm thực hiện Chương trình, Cương lĩnh xây dựng đổi mới và 35 năm đổi mới đất nước. Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn đã tham gia phát biểu tập trung vào hai vấn đề đó là: đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Trung du Bắc Bộ nói chung, trong đó tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; kỳ này, Văn kiện Đại hội quan tâm và thể hiện rõ hơn về quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển rừng, đặc biệt là một số chế độ, chính sách đối với người trồng rừng, để đảm bảo sinh kế của người dân trồng rừng. Các địa phương phát triển công nghiệp có khí thải cũng cần phải có trách nhiệm khuyến khích đối với các địa phương mà có vùng trồng rừng tập trung như Bắc Kạn. Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn tập trung thảo luận sâu và kiến nghị hai vấn đề đó, nhằm thể hiện rõ hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển trồng rừng, đặc biệt là sinh kế của người dân ở những khu vực có rừng trồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao đổi cùng các đại biểu tỉnh Bắc Kạn dự Đại hội

Khi được hỏi: “Bắc Kạn sẽ quán triệt và triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong thực tiễn tới đây như thế nào?”. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho biết, trong Văn kiện của Đại hội cũng đã nêu ra 05 bài học rất sâu sắc, Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn đánh giá đây là những bài học rất sát với tình hình thực tế hiện nay và 06 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, trước hết là trách nhiệm của Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn tại Đại hội, chúng tôi sẽ cùng các đoàn đại biểu tập trung nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế trong thời gian tới, đúng như những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đối với địa phương cụ thể, mặc dù tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhưng tới đây, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được thông qua, tỉnh Bắc Kạn sẽ điều chỉnh, triển khai bổ sung vào Chương trình hành động của tỉnh, để làm sao tổ chức thực hiện có hiệu quả và sát với tình hình thực tế của địa phương./.

Theo baobackan.org.vn