PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chiều 25/12/2020, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được diễn ra trên diện rộng. Sản phẩm trồng trọt đã dần đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh, ngày càng phát triển theo hướng chất lượng cao, đảm bảo an toàn, đa dạng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng cao, gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ các giống lúa chất lượng cao đưa vào sản xuất ngày càng tăng; phát triển diện tích lúa đặc sản tạo thị trường hàng hoá; các giống cây ăn quả có chất lượng tốt được trồng mới và trồng thay thế. Nhiều diện tích chè VietGAP, chè hữu cơ, vùng rau an toàn đang được duy trì và mở rộng.

Tổng giá trị gia tăng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành đạt trên 3.994,8 tỷ đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 2.121,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) của lĩnh vực này năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch (KH).

Toàn tỉnh thực hiện được 37.143 ha cây lương thực có hạt, đạt 102% KH; tổng sản lượng lương thực đạt 179.748 tấn, đạt 103% KH; lương thực bình quân đầu người đạt 572kg/năm; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa duy trì thực hiện 1.838 ha. Sản lượng cam, quýt năm 2020 đạt 24.326 tấn, đạt 104% KH; sản lượng hồng không hạt đạt 2.349 tấn, đạt 103% KH; sản lượng mơ đạt 2.456 tấn, đạt 124% KH. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên đạt 3.520 ha, đạt 101% KH. Sản lượng thịt hơi các loại năm 2020 ước đạt 20.895/22.000 tấn, đạt 95% KH, bằng 103% so với năm 2019. Toàn tỉnh trồng mới được 7.235 ha rừng, đạt 123% KH.

Trong năm, các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng. Các mô hình thử nghiệm giống mới, kỹ thuật canh tác cải tiến, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác tiếp tục được đưa vào triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố,... Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; các chương trình, dự án tiếp tục được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ngày càng được tăng cường, có nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác nỗ lực vươn lên trong liên kết sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 170 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 26 HTX so với năm 2019, đạt 144% KH.

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong năm 2020 còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn như: Một số diện tích cây trồng không đạt KH giao (cây dong riềng, cây thuốc lá); sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững; cơ cấu kinh tế nông thôn còn chuyển dịch chậm; chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn phát triển chưa mạnh; thị trường tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa ổn định; việc xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh còn hạn chế; tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng vẫn xảy ra; việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sớm cho chủ trương thực hiện Đề án kiện toàn Tổ chức Kiểm lâm và các Ban Quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cho chủ trương tuyển dụng biên chế để đảm bảo đủ biên chế thực hiện nhiệm vụ và bố trí sắp xếp theo đúng vị trí việc làm. Xem xét, cho chủ trương thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất. Xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng). Cho chủ trương rà soát hiện trạng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên…. Các kiến nghị đều được đại diện các sở, ngành có liên quan giải đáp trực tiếp tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá cao những kết quả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được trong năm 2020. Đồng chí đánh giá, lĩnh vực nông, lâm nghiệp của tỉnh đang đi đúng hướng và tiếp tục được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII xác định là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, do vậy, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa số lượng lớn; xác định chuỗi liên kết ngành hàng có thế mạnh; chủ động đưa công nghệ chế biến vào sản xuất. Chủ động tuyển dụng cán bộ theo đúng vị trí việc làm; kiện toàn ngành chăn nuôi, thú y. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, nhất là lực lượng Kiểm lâm cần phối hợp tốt với lực lượng Công an xã trong công tác quản lý và bảo vệ rừng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp.../.

Hương Dịu