PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bổ sung bảng giá đất định kỳ để tạo động lực thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp
Bắc Kạn đang tích cực triển khai các bước để bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024; qua đó, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các ngành, địa phương đang tích cực giải quyết các vướng mắc tại Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới 
để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Kạn được phê duyệt quy hoạch 27 cụm công nghiệp và mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình. Theo đó, toàn bộ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được áp theo mức giá của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ đối với toàn bộ phần diện tích được giao đất theo vị trí trong bảng giá đất.

Tham khảo bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 11 tỉnh của vùng Đồng bằng sông Hồng và 13 tỉnh của vùng trung du và miền núi phía Bắc thì có 24/24 tỉnh, thành có quy định các vị trí đất theo chiều sâu thửa đất, trong đó có 5 tỉnh có quy định bảng giá đất riêng cho loại đất sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp.

Thực tế tại tỉnh Bắc Kạn, bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh không quy định việc xác định vị trí theo chiều sâu thửa đất và không quy định bảng giá riêng đối với loại đất khu, cụm công nghiệp, điều này làm cho giá đất của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có tính cạnh tranh với các tỉnh lân cận và làm hạn chế, khó khăn cho việc thu hút đầu tư vào tỉnh bởi mức giá đất khá cao so với các tỉnh khác.

Trên cơ sở kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố, hiện nay, một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được quy định mức giá trong bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 1/7/2020. Vì vậy, các địa phương đều đề xuất bổ sung kịp thời bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) để làm cơ sở chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê…

Ngoài ra, một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thành lập, thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đồng thời chuyển mục đích sang loại đất cụm công nghiệp và giao đất cho chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên, khi thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì lại vướng mắc trong quá trình xác định đơn giá gây chậm trễ trong việc xác định nghĩa vụ tài chính cho các chủ đầu tư, do việc xác định giá đất cụm công nghiệp thuộc trường hợp “thay đổi mục đích sử dụng đất”.

Trước những vướng mắc, khó khăn trên, đồng thời tạo lợi thế để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2023, định hướng đến năm 2050, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 1/7/2020 của UBND tỉnh theo hướng xác định vị trí và mức giá theo chiều sâu thửa đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định các nội dung bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024). Trong đó, đất khu, cụm công nghiệp sẽ chia thành 4 vị trí để xác định giá. Cụ thể, đối vị trí 1, tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ, đường đỏ hoặc từ mép ngoài của hành lang an toàn giao thông vào hết mét thứ 20, tính bằng 100% mức giá quy định tại vị trí đó (nếu thửa đất có diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ hoặc hành lang an toàn giao thông thì cũng được tính theo giá của Vị trí 1);

Vị trí 2, tính từ mét thứ 21 đến hết mét thứ 60 (trường hợp thửa đất nằm trong khoảng cách 20 mét đầu nhưng không có mặt tiền tiếp giáp với đường phố chính và không cùng một chủ sử dụng đất đối với thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường phố chính thì được tính theo giá vị trí 2 của tuyến đường giao thông chính gần nhất), giá đất xác định bằng 70% mức giá của vị trí 1.

Vị trí 3, tính từ mét thứ 61 đến hết mét thứ 100, giá đất xác định bằng 40% mức giá của vị trí 1. 

Vị trí 4, tính từ mét thứ 101 trở lên, giá đất xác định bằng 20% mức giá của vị trí 1.

Mức giá đất vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 xác định như trên, nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu được xác định là các vị trí còn lại của bảng giá đất.…

Sau khi bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) của tỉnh được bổ sung sẽ đảm bảo tính cạnh tranh với các địa phương lân cận, thuận lợi cho việc xác định nghĩa vụ tài chính cho các nhà đầu tư thuê đất để thực hiện các dự án tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo lợi thế để Bắc Kạn thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án công nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Cúc