PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn nỗ lực vượt khó trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay vượt khó và đạt được những kết quả đáng khích lệ để cùng nhau vững tin tiếp bước vào năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng phía trước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, sau đại dịch Covid-19, Đảng, Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn để lãnh đạo đất nước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nhiều quyết sách đột phá tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi thì tình hình dịch bệnh, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng trên thị trường có nhiều biến động gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn. Trước bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nông - lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Chợ Đồn, do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện và các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng cao toàn huyện được 2.230 ha, đạt 117% kế hoạch; diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm được 90 ha, đạt 100% kế hoạch. Trồng rừng được 603,806 ha, đạt 100,6% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 31 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao; 28 sản phẩm 3 sao; thành lập mới 13 hợp tác xã.

Giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững và giảm nghèo luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện Chợ Đồn tập trung thực hiện. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023, huyện triển khai 18 dự án cộng đồng tại 17 xã, thị trấn với các mô hình dự án nuôi lợn thịt bản địa, nuôi gà thịt, trâu bò sinh sản, dê sinh sản, sản xuất cây chè búp; triển khai 7 dự án tại 7 xã nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng với các mô hình nuôi trâu sinh sản, lợn thịt, gà thịt lông màu, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt bản địa… Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ đào tạo nghề kết hợp giải quyết việc làm cũng được huyện tích cực triển khai. Năm 2023, huyện lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 116 ngôi nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giải quyết việc làm cho 1.016 lao động; tổ chức 31 lớp đào tạo nghề cho đối tượng dân tộc thiểu số với 1.085 học viên; 10 lớp đào tạo nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 350 học viên; đào tạo nghề được 1.435 người, đào tạo nghề cho 490 lao động nông thôn. Nhờ đó, kết quả năm 2023 huyện Chợ Đồn giảm được 3,01% hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện đã đoàn kết, vượt khó hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đây cũng là tiền đề tạo động lực cho toàn huyện bước sang năm mới với niềm tin vào con đường phía trước. Ngay từ những tháng đầu năm mới, huyện sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cho từng lĩnh vực, từng ngành, trọng tâm là về sản xuất nông - lâm nghiệp, các Chương trình MTQG, thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, giảm nghèo… để hoàn thành các mục tiêu đề ra./.

Thu Trang