PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ ngày 26/7/2023 đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 65 hộ, 24 thôn, 13 xã, thuộc 5 huyện là Na Rì, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông và Ba Bể, làm tổng số lợn mắc bệnh DTLCP buộc tiêu hủy là 267 con với trọng lượng tiêu hủy 9.140 kg; hiện nay chưa có xã nào dịch bệnh qua 21 ngày. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025; Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuyên truyền đến người chăn nuôi trong việc tái đàn lợn tại các địa phương, đặc biệt là các chương trình Dự án chăn nuôi lợn trước khi nhập về để cấp cho người dân phải đảm bảo lợn được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng, lở mồm long móng và xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP. Trường hợp lợn giống được nhập từ các tỉnh khác phải có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo địa bàn được phân công chủ động phối hợp với phòng chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các địa phương đang có bệnh DTLCP tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo các phương án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

BH