PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc
Ngày 10/3, tại tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị

Bước vào năm 2022, cùng với cả nước, các tỉnh trong Cụm thi đua Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; chính sách Zero Covid của Trung Quốc dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang, áp lực lạm phát ngày càng lớn; dịch Covid-19 và một số dịch bệnh nguy hiểm vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong Cụm Thi đua. Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo đà cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả giai đoạn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc 7 tỉnh trong Cụm Thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài và giải quyết ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng nhiều và nặng nề hơn..., qua đó đã đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn từng tỉnh trong năm qua.

Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm Thi đua ngày càng có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu; quy trình bình xét, đề nghị khen thưởng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đều tiêu biểu, xuất sắc để nêu gương học tập. Công tác khen thưởng chuyên đề, đột xuất được quan tâm, góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết của từng tỉnh, được xã hội quan tâm. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội… tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích mọi người, mọi ngành hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của Cụm Thi đua tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực và nền nếp; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, các tỉnh trong Cụm Thi đua đã thảo luận, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy tình đoàn kết giữa các tỉnh trong Cụm Thi đua. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2023 cho tỉnh Bắc Kạn và Cụm phó cho tỉnh Tuyên Quang.  

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng hoa cho Cụm trưởng năm 2022 (tỉnh Bắc Giang)
và Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang)

Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã phát động phong trào thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.


Các tỉnh trong Cụm Thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các tỉnh trong Cụm Thi đua với quyết tâm đổi mới phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với 12 nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đã đề ra, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng địa phương theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển”./.

Thanh Thuyên