PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc tại huyện Chợ Mới
Sáng 14/9, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm việc với huyện Chợ Mới về giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG, các dự án ngoài ngân sách.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự buổi làm việc tại UBND huyện Chợ Mới

Theo báo cáo của huyện Chợ Mới, đến ngày 31/8/2023, huyện đã giải ngân đạt 46,7% kế hoạch vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG còn chậm chủ yếu do các công trình chuyển tiếp đang trong giai đoạn lập hồ sơ quyết toán và thẩm định quyết toán chưa giải ngân, sau khi được phê duyệt quyết toán mới giải ngân tiếp. Một số danh mục công trình phải điều chỉnh vốn trong quá trình thực hiện. Các công trình kênh mương vướng vào mùa vụ của người dân nên chưa thực hiện. Một số công trình chưa có mặt bằng thi công do phải chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chuyển tài sản nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG, đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số nguồn vốn giải ngân đạt 33,2%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kết quả giải ngân vốn sự nghiệp đạt 10,4%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng số nguồn vốn đã giải ngân đạt 12,9% kế hoạch vốn. 

Về thực hiện các dự án ngoài ngân sách, đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quảng Chu, hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện san lấp mặt bằng. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, hiện nay đã thực hiện xong việc thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản và cây cối, hoa màu trong phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện Dự án là 50 ha; huyện đã chỉ đạo thực hiện thống kê kiểm đếm được 82/82 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh đã được UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư, hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện hoàn thiện để đưa Dự án vào hoạt động, không có vướng mắc. Đối với trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Thanh Mai, theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Về định hướng trong thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục quán triệt các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai các giải pháp; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 85% số kinh phí được giao. Các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện tiểu dự án, dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành tập trung thảo luận, nêu các giải pháp giúp Chợ Mới nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến cho người dân, phát triển văn hóa, du lịch, giải phóng mặt bằng; đề xuất tỉnh cần có cơ chế đặc thù cho Chợ Mới để thu hút đầu tư. Đến nay, tỷ lệ giải ngân một số Chương trình MTQG của huyện đạt thấp, vì vậy, đề nghị huyện cần rà soát lại từng dự án, tiểu dự án để có phương án phù hợp...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của huyện Chợ Mới trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện còn thấp, việc triển khai các văn bản hướng dẫn của tỉnh đôi khi chưa kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn, vướng mắc.  

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Chợ Mới cần năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa; tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG. Quyết liệt chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng cụ thể với các đơn vị và từng cán bộ trong triển khai nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, hướng dẫn các xã triển khai các Chương trình MTQG. Bên cạnh đó, huyện cần tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo nên hình ảnh một huyện năng động, hiện đại trong thời gian tới.

Đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý các kiến nghị, đề xuất của huyện một cách thực chất, cụ thể, hiệu quả, kịp thời. Sở Tài chính tiếp tục giúp đỡ huyện trong thực hiện các Chương trình MTQG. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ huyện trong các thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ huyện sớm hoàn thành các nội dung liên quan đến đầu tư, đấu thầu theo thẩm quyền; rà soát, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; phối hợp với huyện Chợ Mới xử lý kịp thời các vướng mắc về đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Để phát triển Chợ Mới tương xứng với vai trò, vị thế hiện nay cũng như trong tương lai, huyện cần quan tâm tạo thêm nguồn thu, trước mắt thông qua triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án trên địa bàn và tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch trong thời gian tới./.

Ngọc Tú