PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chùm ảnh sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Từ ngày 1 - 3/6/2022, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại huyện Ba Bể. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về sự kiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

   

Hương Dịu