PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn ban hành Nghị quyết số 81/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri Triệu Thị Ém - Cử tri cao tuổi nhất thôn Khuổi Ngọa được hướng dẫn thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử
tại điểm bỏ phiếu của khu vực bầu cử số 06 xã Bằng Vân

Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 50 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, 21.555 cử tri huyện Ngân Sơn đã đi bỏ phiếu bầu cử (đạt tỷ lệ 99,95%), bầu được 29 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem chi tiết tại đây./.

Hương Dịu