PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ huyện Pác Nặm: Phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội
Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn thêm phần khởi sắc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết liệt chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Tình hình kinh tế, xã hội của huyện có chuyển biến tích cực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 723 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,4 triệu đồng, tăng 1,8% so với năm 2022; đã có 33/38 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, tăng 6 chỉ tiêu so với năm 2022.

Là huyện vùng cao có địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, diện tích canh tác không nhiều nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân, huyện Pác Nặm đã có những bước đi vững chắc, cơ cấu cây trồng đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân.


Mô hình giống ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 BT/GT tại xã Xuân La

Xác định ngành nông, lâm nghiệp, chăn nuôi giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, huyện Pác Nặm đã vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra nhiều giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất. Địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời tập trung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích…

Từ sản xuất chủ yếu một vụ, người dân đã tập trung khai thác triệt để diện tích sản xuất 2, 3 vụ nhằm tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao sản lượng lương thực có hạt. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.162 tấn, bằng 92,9% kế hoạch, các cây trồng hằng năm khác thực hiện ước đạt trên 870 ha, tăng 200 ha so với năm 2022. Tổng đàn đại gia súc đạt trên 19.200 con, bằng 105,6% so với cùng kỳ; đàn lợn với hơn 60.860 con, đạt 100,50% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 114% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 303.933 con, đạt 100,47% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 104% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới 684 ha, đạt 265,22% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khắc phục những khó khăn về thị trường tiêu thụ và hệ thống giao thông, việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh cũng khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở huyện vùng cao này trong những năm qua đã có bước phát triển mới. Nhiều cơ sở sản xuất chế biến lâm sản ra đời, ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động. Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 18 doanh nghiệp, chủ yếu quy mô nhỏ, tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng... Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 20,329 tỷ đồng, bằng 112,94% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 17,5% so với năm 2022.

Công tác thu ngân sách được huyện quan tâm. Mặc dù khó khăn do nguồn thu ít, nhưng công tác thu ngân sách hằng năm luôn hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu giao. Tổng thu năm 2023 trên địa bàn huyện đạt 13,04 tỷ đồng, bằng 117,48% kế hoạch, tăng 42% so với năm 2022.

Là một trong hai huyện nghèo của tỉnh, công tác giảm nghèo được Đảng bộ huyện sát sao chỉ đạo. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Huyện quyết liệt chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển sản xuất để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Địa phương cũng thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 49,26%, giảm 3,16%, mặc dù mới đạt 80% chỉ tiêu nghị quyết nhưng đây là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong công tác giảm nghèo. Năm 2024, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 42,01%, tương đương giảm 7,25%, giảm 555 hộ nghèo. Đây là một nhiệm vụ khó khăn song toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện, giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa xã hội được huyện chú trọng. Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với thực tế địa phương, nhất là công tác chuẩn bị Lễ hội xuân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Trong công tác tuyển quân, huyện đã giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 với tổng số 96 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu dự phòng; chỉ tiêu tham gia Công an nhân dân 17 chỉ tiêu, trong đó có 4 chỉ tiêu dự phòng. Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các thanh niên của huyện sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, huyện tiếp tục chỉ đạo nhiều giải pháp đột phá để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Hương Lan