PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn
Chiều 8/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 29-NQ/TU). Đồng chí Lưu Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triệu Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tháng 7/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thành ủy Bắc Kạn đã ký kết Chương trình phối hợp số 07/CTrPH/BTGTU-TU về triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU (Chương trình). Thực hiện Chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên định hướng cho các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm tuyên truyền về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vấn đề, sự kiện nổi bật của tỉnh, trong đó có thành phố Bắc Kạn để Nhân dân kịp thời nắm bắt; giao Tổ tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TU thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết số 29-NQ/TU đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Thành ủy để tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được ký kết trong Chương trình phối hợp số 07/CTrPH/BTGTU-TU.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trực tiếp chỉ đạo và Ban Tuyên giáo Thành ủy là bộ phận tham mưu thực hiện Chương trình. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, có trọng tâm gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cụm dân cư, lồng ghép với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của thành phố; quán triệt, tuyên truyền Chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.   

Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TU.

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc lan tỏa, chia sẻ thông tin trên trang Zalo OA “Thành phố Bắc Kạn” chưa thường xuyên; số lượng người quan tâm, tương tác với trang còn chưa nhiều. Việc triển khai nội dung “Mỗi tháng 1 câu chuyện đẹp, 1 giải pháp hay” chưa được thường xuyên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Trung ghi nhận những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Chương trình; các đề xuất để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TU. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình giai đoạn 2024 - 2030 với các nội dung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TU./.

Hương Dịu