PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Sáng 31/1, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp đánh giá Quy chế phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Hoàng; Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân.


Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Quy chế phối hợp, 3 cơ quan đã chủ động, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các kỳ họp và triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; trong hoạt động giám sát, khảo sát; trong công tác tiếp xúc cử tri; trong giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đã phát huy tính chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và tham dự các hội nghị, phiên họp do mỗi bên tổ chức.

Thông qua công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nội dung chương trình kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát có hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Các đơn vị kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân, góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, công tác phối hợp giữa các bên trong năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, qua đó phát huy tính chủ động của các bộ phận và từng cán bộ, công chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các cơ quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động giám sát, khảo sát đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; một số nội dung kiến nghị sau giám sát chậm hoặc chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; một số ý kiến của cử tri phản ánh chưa đầy đủ, chưa chính xác nên việc trả lời, giải quyết chưa đúng theo ý kiến cử tri; một số ý kiến, kiến nghị chuyển chưa đúng thẩm quyền giải quyết...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy và thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong năm 2024. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan trong việc triển khai Quy chế phối hợp đảm bảo hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh nhiệm vụ phối hợp của UBND tỉnh trong thời gian tới, trong đó sẽ tiếp tục chỉ đạo để khắc phục những hạn chế được chỉ ra; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giải quyết khiếu nại của cử tri, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở…


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị trong năm 2024, các đơn vị cần thực hiện Quy chế phối hợp chặt chẽ hơn. Ngoài các nội dung trong Quy chế, nếu thực tế phát sinh các vấn đề cần giải quyết ngay thì chủ động phối hợp, trao đổi để bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đại biểu, phát huy tốt hơn vai trò đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, đặc biệt là phản biện chính sách tác động trực tiếp đến người dân. Các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, tránh tình trạng cùng một đơn thư chuyển đến nhiều cơ quan xem xét, giải quyết…/.

Hương Lan