PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

STT

Tên đồ án quy hoạch

Căn cứ pháp lý lập quy hoạch

Diện tích lập quy hoạch dự kiến

(ha)

Địa điểm, nghiên cứu

Mục tiêu quy hoạch

Thời gian dự kiến lập quy hoạch

Chi phí lập quy hoạch dự kiến

(triệu đồng)

Cơ quan   lập quy hoạch

1

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt và vùng phụ cận

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 của UBND tỉnh

3.316

Xã Dương Quang, xã Nông

Thượng; P. Huyền Tụng, P. Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan, trong khu vực để phát triển khu vực hồ Nặm Cắt thành Khu du lịch sinh thái theo hướng bảo tồn hệ sinh thái, tạo nên không gian cảnh quan mang đậm tính văn hóa vùng miền độc đáo cho thành phố Bắc Kạn; đồng thời làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và đề xuất các dự án đầu tư trong khu vực

Năm 2022 -2023

3.870

Sở Xây dựng

2

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Thác Bạc - Đèo Áng Toòng

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 của UBND tỉnh

690

Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan, địa hình tự nhiên của khu vực; đồng thời, tích hợp Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng có diện tích là 594,04 ha; góp phần phát triển du lịch sinh thái tại địa phương; làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng

Năm 2022 - 2023

3.210

UBND thành phố Bắc Kạn

3

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu văn hóa đa năng Khang Ninh, Ba Bể

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh  

194

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng Khu du lịch hồ Ba Bể; làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng thành khu du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương

Năm 2022 - 2023

2.055

Sở Xây dựng

Quyết định này thay thế Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh./.

Bích Huệ