PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ huyện Ba Bể kết nối sang huyện Na Hang
Chiều 23/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về thực hiện tuyến đường từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đã thực hiện giá trị xây lắp đạt 58%; trong đó khối lượng thi công nền đường đạt trên 93%, thi công cầu đạt 60%, cống 75%...; dự kiến đến hết ngày 31/12/2023 đạt 65% tổng giá trị hợp đồng.

Đối với đoạn tuyến Km37-Km39 và đoạn tuyến từ huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 12/2023. Riêng đoạn tuyến Km57-Km62 sẽ trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định trong tháng 12/2023 và lựa chọn nhà thầu trong tháng 1/2024, do trên đoạn tuyến có cầu Tà Han nằm trên vị trí địa hình, địa chất khó khăn, trụ cầu cao nên cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang phần thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn, Ban QLDA đã tổ chức làm việc và thống nhất với UBND huyện Chợ Đồn, Ba Bể về giải pháp, kế hoạch thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; theo đó thống nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng hai huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với đoạn thuộc địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA đã tổ chức làm việc với UBND huyện Na Hang và thống nhất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, Ban QLDA đã bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng, bản đồ trích đo thu hồi đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang và tổ chức đi kiểm tra, rà soát hiện trường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện, các Tổ công tác thống kê, kiểm đếm giải phóng mặt bằng; đồng thời trao đổi về thời gian, nguồn nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu Ban QLDA phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thành kế hoạch thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2023, đảm bảo các số liệu thống kê chính xác. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại Tổ giúp việc hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Các sở, ngành, địa phương chủ động, tăng cường công tác dân vận để người dân hiểu và ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án. Trong quá trình thực hiện, những chính sách nào có lợi nhất cho người dân thì ưu tiên thực hiện..../. 

Thu Cúc